Kindcentrum Berglaren

Groeskuilenstraat 32 5421 HW Gemert

Schoolfoto van Kindcentrum Berglaren

In het kort

Toelichting van de school

Welkom!

Het team en de kinderen van Kindcentrum Berglaren heten u hartelijk welkom op deze pagina! Op Kindcentrum Berglaren staan wij voor kinderopvang en onderwijs dat het beste uit ieder kind haalt, waarbij structuur en duidelijkheid, veiligheid, betrokkenheid en eigenaarschap centraal staan. Wij willen de kinderen de vaardigheden meegeven die zij in hun leven nodig hebben, nu en in de toekomst. 

Team KC Berglaren

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid
  • Eigenaarschap
  • Structuur en duidelijkheid
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingen aantal op 1 okt 2022 was 261 leerlingen in het onderwijs.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
229
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven