Basisschool t Einder

Wetering 25 5422 AN Gemert

Schoolfoto van Basisschool t Einder

In het kort

Toelichting van de school

Op 't Einder hanteren we de volgende vijf pijlers:  

Welbevinden: Iedereen op ‘t Einder voelt zich welkom en gezien. In een veilige en sfeervolle omgeving gaan we respectvol met elkaar om.  

Samenwerken: We voelen ons onderling verbonden met de leerlingen, ouders/verzorgers, leerkrachten en anderen om mee te kunnen doen in de samenleving.

Eigenaarschap: We dagen iedereen uit en geven ruimte om zichzelf te ontwikkelen en zo zelf verantwoordelijke keuzes leren maken.  

Betrokkenheid: Aandacht en zorg in een betekenisvolle leeromgeving dragen bij tot het wekken van nieuwsgierigheid en enthousiasme.  

Talentontwikkeling. We zijn ervan overtuigd zijn dat iedereen talent heeft. Juist door deze talenten te erkennen in ieders eigenheid, voelt hij/zij zich krachtiger en gemotiveerd om zich te ontwikkelen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden
  • Samenwerking
  • Eigenaarschap
  • Betrokkenheid
  • Talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
229
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven