Kindcentrum De Samenstroom

Predikant Swildenssstraat 35 5421 VA Gemert

Schoolfoto van Kindcentrum De Samenstroom

In het kort

Toelichting van de school

Het team en de kinderen van kindcentrum de Samenstroom heten u van harte welkom.

Op kindcentrum de Samenstroom zorgen we met elkaar voor een veilig pedagogisch klimaat waarin kinderen van 0-13 jaar kennis, begrip en vaardigheden verwerven die zij nodig hebben om de volgende stap in hun ontwikkeling te zetten.

Hier vindt u alle informatie over kinderopvang, peuterwerk en de basisschool die gevestigd zijn in het Kindcentrum.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Samenstroom is de laatste jaren qua leerlingenaantal gestaag gegroeid. Op 1 oktober 2019 zitten er 482 leerlingen op KC de Samenstroom. De school groeit door nieuwbouw in de omgeving van de school en doordat meer leerlingen van buiten de wijk naar De Samenstroom komen.

De school zit sinds vijf jaar in een nieuw gebouw. Samen met kinderopvang en peuterwerk gebruikt de basisschool het gebouw. Er is één visie en een team. Samen zorgen we ervoor dat kinderen van 0 tot 13 jaar zich prettig voelen en goed onderwijs krijgen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
465
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven