Openbare Basisschool G.A. van der Lugt

Van Bevervoordestraat 4 7275 AG Gelselaar

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool G.A. van der Lugt
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool G.A. van der Lugt
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool G.A. van der Lugt
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool G.A. van der Lugt
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool G.A. van der Lugt

In het kort

Toelichting van de school

Op deze schoolpagina geven we u informatie over de G.A. van der Lugtschool.

·         Onze uitgangspunten

·         De dagelijkse gang van zaken

·         Onze zorg voor de kinderen

·         Een aantal algemene gegevens van het huidige schooljaar.

Een school is altijd in beweging. Er komen nieuwe kinderen en nieuwe ouders, de overheid verandert steeds allerlei regelingen, de maatschappij is in ontwikkeling. De school moet daar voortdurend op inspelen. Tijdens de ouderavonden, in persoonlijke gesprekken, via nieuwsbrieven, de website en schoolkranten houden wij de ouders op de hoogte van zaken die op school spelen. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen en hun ouders zich prettig en betrokken voelen op en bij de school. De leerkrachten zetten zich volledig in en streven ernaar de onderwijsvoorzieningen zo optimaal mogelijk te laten zijn. Voor meer informatie kunt u ook onze website bezoeken: www.vdlugtschool.nl of een kijkje nemen op onze facebook pagina www.facebook.com/GA-van-der-Lugtschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Uitdagend en inspirerend
  • Bewegend leren
  • Laagdrempelig
  • Oog voor uniek talent
  • Thematisch werken groep 1-8

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
48
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven