Basisschool Reuzepas

Verdistraat 25 6164 CK Geleen

  • Schoolfoto van Basisschool Reuzepas
  • Schoolfoto van Basisschool Reuzepas
  • Schoolfoto van Basisschool Reuzepas
  • Schoolfoto van Basisschool Reuzepas

Het team

Toelichting van de school

Binnen ons team werken mensen zowel op fulltime als op parttime basis. De meeste hebben een lesgevende taak. De overige personeelsleden vervullen een directietaak of een ondersteunende taak.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Stichting Triade heeft een vervangerspool. Bij ziekte wordt hier een beroep op gedaan. Alle vervangers zijn gerigistreerd in een digitaal platform. De directeur kan door digitaal een verzoek in te dienen snel een vervanger op school hebben.

Als er geen vervanger beschikbaar is zal het vervangingsbeleid van Triade ingezet worden.Kortweg betekent dit dat de school het zelf zal proberen op te lossen door inzet van ambulant personeel of door groepen te verdelen over andere klassen. Als dit niet mogelijk is zullen er groepen volgens een schema beurtelings naar huis gestuurd worden.

Voor het vervangingsbeleid van Stichting Triade, zie bijlage.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Sporten en bewegen vinden we heel belangrijk voor kinderen. Op BS Reuzepas gaan alle leerlingen van groep 1 en 2 elke dag naar de gym-speelzaal op school of spelen ze buiten. De groepen 3 t/m 8 hebben minstens anderhalf uur gym per week in 2 lessen in de gymzaal aan de Gounodstraat. De gymlessen worden voor groep 3 t/m 8 gegeven door een vakleerkracht van Ecsplore. Daarnaast hebben we recent de speelplaats zo ingericht dat het kinderen in de pauzes uitdaagt tot meer bewegen en zorgen de leerkrachten tussen de lessen door regelmatig voor extra beweegmomenten.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Groep 1 gaat wekelijks naar school van maandag t/m donderdag.

Groep 2 t/m 4 gaan wekelijks naar school van maandag t/m donderdag en vrijdag ochtend

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op Bs Reuzepas wordt in de groepen 1-2 gewerkt met OGO (ontwikkelingsgericht werken). Bij OGO wordt bij elk thema een planning gemaakt waar de doelen voor taal, rekenen, spel, motoriek en sociaal emotionele ontwikkeling aan gekoppeld worden. 

In groep 3 en 4 wordt het aanbod van de hoofdvakken verder verwerkt in circuitvorm. In de middag wordt ook in gr. 3 met OGO gewerkt.

In de groepen 5 t/m 8 wordt gewerkt met weektaken op niveau. De leerlingen krijgen korte klassikale instructies voor rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen, waarna ze zelfstandig de leerstof verwerken. De verwerking gebeurt deels op chromebooks waar de kinderen op het eigen niveau werken en het andere deel verwerken ze schriftelijk. Tijdens het zelfstandig werken worden er instructies gegeven aan kleine groepen op niveau. In de middag worden de overige vakken meer klassikaal gegeven.

Vanaf groep 3 starten de kinderen met een leeskwartier, waarbij zwakke lezers ondersteuning krijgen.

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven