Basisschool Reuzepas

Verdistraat 25 6164 CK Geleen

  • Schoolfoto van Basisschool Reuzepas
  • Schoolfoto van Basisschool Reuzepas
  • Schoolfoto van Basisschool Reuzepas
  • Schoolfoto van Basisschool Reuzepas

In het kort

Toelichting van de school

Beste lezer,

Welkom op het Venster-PO van basisschool Reuzepas.

Basisschool Reuzepas is een school in Geleen-Zuid met een HART voor kinderen en met OOG voor resultaat. Een school waar wij vanuit een veilige en uitdagende leeromgeving, in goed contact met ouders, een optimale bijdrage willen leveren aan het ontwikkelen van kennis en (sociale) vaardigheden. Dit doen wij door goed onderwijs te realiseren door leerkrachten met passie voor hun werk. Reuzepas is actief in de wijk en toekomstbestendig.Kortom: Basisschool Reuzepas MEER dan een SCHOOL.

De informatie die u in dit 'venster' vindt is eerder beknopt te noemen en we nodigen u dan ook graag uit voor een informerend gesprek of een bezoek aan onze website www.bsreuzepas.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid en welbevinden
  • Doorlopende ontwikkeling
  • Werken op eigen niveau
  • ontdekkend/ onderzoekend leren
  • Samenwerking met ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We merken dat ondanks de regionale en landelijke krimp, het leerlingaantal op BS Reuzepas redelijk stabiel blijft. De komende jaren hopen we dan ook dat deze trend zich zal voortzetten. De prognose voor schooljaar 2021-2022 is 205 leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
197
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven