Basisschool Reuzepas

Verdistraat 25 6164 CK Geleen

  • Schoolfoto van Basisschool Reuzepas
  • Muurschildering gemaakt door leerlingen van basisschool Reuzepas in samenwerking met Het Laagland.
  • Schoolfoto van Basisschool Reuzepas
  • Schoolfoto van Basisschool Reuzepas
  • Schoolfoto van Basisschool Reuzepas

In het kort

Toelichting van de school

Beste lezer,

Welkom op het Venster-PO van basisschool Reuzepas.

Basisschool Reuzepas is een school in Geleen-Zuid met een HART voor kinderen en met OOG voor resultaat. Een school waar wij vanuit een veilige en uitdagende leeromgeving, in goed contact met ouders, een optimale bijdrage willen leveren aan het ontwikkelen van kennis en (sociale) vaardigheden. Dit doen wij door goed onderwijs te realiseren door leerkrachten met passie voor hun werk. Reuzepas is actief in de wijk en toekomstbestendig.Kortom: Basisschool Reuzepas MEER dan een SCHOOL.

De informatie die u in dit 'venster' vindt is eerder beknopt te noemen en we nodigen u dan ook graag uit voor een informerend gesprek of een bezoek aan onze website www.bsreuzepas.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gelijke kansen voor elk kind
  • Betekenisvol onderwijs
  • Werken op eigen niveau
  • Projectmatig werken met O&O
  • In een veilige schoolomgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We merken dat er als gevolg van de herstructurering van de wijk een lichte terugloop is in het leerlingaantal op BS Reuzepas. De komende jaren verwachten we dat dit aantal zal blijven fluctueren. De prognose voor het schooljaar 2023-2024 is 198 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
190
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven