Basisschool de Driesprong

Haesselderstraat 9 6166 EG Geleen

Schoolfoto van Basisschool de Driesprong

In het kort

Toelichting van de school

De Driesprong wil zich presenteren als een basisschool georiënteerd op de uitgangspunten van een lerende school. We willen gericht zijn op een goede samenwerking tussen ouders, leerkrachten en leerlingen. Op De Driesprong werken we, in een verantwoord evenwicht, aan de cognitieve, sociaal emotionele en creatieve ontwikkeling van kinderen. Binnen ons onderwijs proberen we af te stemmen op de ontwikkeling van en de verschillen tussen de individuele kinderen. We bieden daartoe een onderwijskundige en pedagogische structuur, waarbinnen de zorg en aandacht voor ieder kind centraal staan. Naast een regulier aanbod bieden we vanaf groep 4 ook voltijds onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen aan.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Sterk pedagogisch klimaat
  • Uitdagen en opbrengstgericht
  • Talentontwikkeling
  • Betrokkenheid en saamhorigheid
  • Vaardigheden voor de toekomst

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal op de BS De Driesprong heeft de laatste jaren een behoorlijke stijging laten zien. Dit komt o.a. door een fusie van een basisschool in de buurt waardoor het voedingsgebied van De Driesprong groter is geworden. Daarnaast is er gebiedsontwikkeling door aanbouw van een nieuwe wijk en ook het feit dat De Driesprong voltijds onderwijs aanbied aan hoogbegaafde kinderen vanaf groep 4, met een regionaal voedingsgebied, zorgt ervoor dat het leerlingenaantal de komende jaren op peil blijft.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
468
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De tussenschoolse opvang regelt De Driesprong zelf met inzet van zogenaamde overblijfmoeders. Na de lunch hebben de kinderen een keuze uit diverse activiteiten. De voor- naschoolse opvang wordt georganiseerd door twee instanties te weten: MIK en Spelenderwijs PIW.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven