Basisschool 't Heuvelke

Dahliastraat 4 6163 CH Geleen

Schoolfoto van Basisschool 't Heuvelke

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Sfeer en plezeer.
  • Leer en presteer.
  • Gerichtheid op prestaties.
  • Gedifferentieerd onderwijs.
  • Leerlingenzorg.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Met betrekking tot het leerlingenaantal, kunt u zien dat we ons bevinden in een neerwaartse trend, hoewel de gemiddelde schoolgrootte in schooljaar 2012-2013 nog boven het landelijk gemiddelde lag. De neerwaartse trend in leerlingenaantal heeft alles te maken met verschijnselen als vergrijzing en ontgroening. Volgens actuele trendanlyses zal deze dalende tendens zich voorlopig nog voortzetten in onze wijk.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
295
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We maken gebruik van twee instanties die buiten ons gebouw zijn gehuisvest.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven