SBO De Blinker

Eloystraat 1 A 6166 XM Geleen

  • De entreehal wordt ook gebruikt als expositieruimte zodat u meteen kunt zien onze leerlingen mee bezig zijn.
  • Deze ligt ca. honderd meter verwijderd van de Eloystraat.
  • Hier ziet u een gedeelte van onze speelplaats. Deze is ingericht in 8 hoeken, gebaseerd op de cirkel van meervoudige intelligentie. Op deze afbeelding ziet u rechts de natuurhoek.
  • Aan deze zijde is een ruime busbaan aangeld. Hier worden de leerlingen die met aangepast vervoer (bus / taxi) komen afgezet en weer opgehaald.
  • Op de bovenverdieping zijn onze bovenbouwgroepen gehuisvest.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
177
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven