Basisschool Sterrenrijk

Molenstraat 42A 6161 CV Geleen

  • Zowel binnen als buiten het stamgroepslokaal zijn werkplekken voor leerlingen ingericht
  • In de onderbouwgroepen is volop ruimte en gelegenheid om te ontdekken, te spelen, te leren en te bewegen.
  • We werken schoolbreed met PBS (Positive Behavior Support).
  • We besteden veel aandacht aan lezen, rekenen en taal. Maar er is natuurlijk veel meer te leren en te ontwikkelen in de basisschooltijd.
  • We maken gebruik van moderne ICT-middelen en ondersteuning bij ons onderwijs.

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u een beeld van basisschool Sterrenrijk in Geleen. De gegevens zijn onder andere afkomstig van DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Waar nodig geeft de directie een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school, het concept de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Op maat
  • Eigentijds
  • Respectvol

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Elke maand organiseren we een informatiemoment voor geïnteresseerde ouders. Dit gebeurt onder schooltijd, zodat u onze school 'in bedrijf' kunt zien. De data en bijzonderheden staan op onze website. 

Overweegt u uw kind aan te melden, dan volgt een oriëntatiegesprek met de onderwijscoördinator, Alex Hendriks. Op onze website onder het kopje Ouders - Kom kennismaken, treft u een formulier aan om hiervoor een afspraak te maken. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
246
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Dit schooljaar heeft de medezeggenschapsraad (MR) een ouderraadpleging en teamraadpleging gedaan ten aanzien van de schooltijden. Op basis daarvan heeft de MR geadviseerd om de schooltijden aan te passen met ingang van 2020-2021. Dit advies is overgenomen door de directie. 

De schooltijden worden met ingang van schooljaar 2020-2021 als volgt:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag*:

8.30 - 12.00  en van 13.00-15.00 uur

Woensdag:

8.30 - 12.30 uur

* groep 1 heeft op vrijdag vrij, groep 2-3-4 hebben op vrijdagmiddag vrij

 Elk dagdeel begint met een inlooptijd van 10 minuten, dus de school zet de deuren open elke dag om 8.20 uur en 12.50 uur (m.u.v. woensdagmiddag). 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven