Basisschool Sterrenrijk

Molenstraat 42A 6161 CV Geleen

  • Zowel binnen als buiten het stamgroepslokaal zijn werkplekken voor leerlingen ingericht
  • In de onderbouwgroepen is volop ruimte en gelegenheid om te ontdekken, te spelen, te leren en te bewegen.
  • We werken schoolbreed met PBS (Positive Behavior Support).
  • We besteden veel aandacht aan lezen, rekenen en taal. Maar er is natuurlijk veel meer te leren en te ontwikkelen in de basisschooltijd.

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u een beeld van basisschool Sterrenrijk in Geleen. De gegevens zijn onder andere afkomstig van DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Waar nodig geeft de directie een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school, het concept de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Op maat
  • Eigentijds
  • Respectvol

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wilt u kennismaken met onze school, dan kunt u hiervoor een afspraak maken. Op onze website staat een contactformulier. Ook kunt u bellen voor het maken van een kennismakingsafspraak naar 046-47 46 016 en vragen naar Alex Hendriks (maandag t/m donderdag) of Ellen Reijners (dinsdag t/m vrijdag).

Overweegt u uw kind aan te melden, dan volgt een oriëntatiegesprek met de onderwijscoördinator, Alex Hendriks. Op onze website onder het kopje Ouders - Kom kennismaken, treft u een formulier aan om hiervoor een afspraak te maken. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
192
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Alle leerlingen hebben een vrije woensdagmiddag, vanaf 12.30 uur.

De leerlingen van groep 1 hebben de hele vrijdag vrij, de leerlingen van de groepen 2, 3 en 4 hebben de vrijdagmiddag vrij.

Elke ochtend begint met een inlooptijd van 10 minuten, dus de schoolpoorten gaan open om 8.20 uur. De kinderen kunnen zo rustig hun dag opstarten in hun groep. 

Op de vrijdag voor elke vakantie werken we voor de groepen 5 t/m 8 met een continurooster en zijn de leerlingen vrij om 13.45 uur.  

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven