OBS de Duizendpoot

Frans Halsstraat 1 6165 TV Geleen

  • Teamfoto van het personeel van beide locaties.
  • Ons onderwijs is boeiend en opbrengstgericht. Via een cyclisch proces werken we naar een optimaal onderwijsklimaat voor alle kinderen.
  • Deze mindmap Boeiend Onderwijs vertelt hoe wij vorm aan het onderwijs geven op onze school.
  • Schoolfoto van OBS de Duizendpoot
  • Schoolfoto van OBS de Duizendpoot

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouder, verzorger en/of geïnteresseerde bezoeker,

We heten u van harte welkom.

Dit SchoolVenster biedt u een kijkje in de keuken van onze school, OBS de Duizendpoot te Geleen. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. De school geeft een toelichting bij de cijfers en feiten, daar onze school uit twee unieke locaties bestaat. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school, ons onderwijsconcept, de schoolprestaties en de context waarin dit gezien moet worden.

U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Met vriendelijke groet namens het team van OBS de Duizendpoot,

Annemiek de Bont

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ondanks de forse krimpsituatie waar onze provincie mee te maken heeft blijft ons leerlingaantal vrij stabiel. Op 1 oktober 2013 telden wij 359 leerlingen, waarvan 149 leerlingen op locatie Lindenheuvel en 210 leerlingen op locatie Zuid. Met name op locatie Zuid hebben wij een sterke aanwas van 4 jarigen en zal er na de kerstvakantie een 3e kleutergroep opgestart worden. Op dit moment is er drie dagen in de week al extra ondersteuning in de kleutergroepen middels een extra leerkracht.

Op beide locaties hanteren wij dit schooljaar geen combinatiegroepen (m.u.v. de groepen 1/2) en geven wij onderwijs aan kinderen van groep 1 t/m groep 8.

Bent u geïnteresseerd in onze school en heeft u behoefte aan meer informatie dan dat er in ons venster voorhanden is, dan kunt u telefonisch of via de mail contact met ons opnemen. Wij leiden u graag rond in onze school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
308
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven