Basisschool t Klokhuis

Hazelaar 47 5664 VE Geldrop

Schoolfoto van Basisschool t Klokhuis

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Eenbes Basisonderwijs heeft een eigen vervangerspool waar 't Klokhuis gebruik van maakt. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De jaargroep vormt het voornaamste bouwelement van onze interne schoolorganisatie en in dat opzicht is er sprake van een leerstofjaarklassensysteem.

In het schooljaar 2021-2022 werken we elke dag met 9 groepen. Het aantal groepen wordt ieder schooljaar opnieuw bekeken aan de hand van het aantal leerlingen op de school en wat de beste samenstelling is.

Dit schooljaar hebben we een groep 0/1, twee groepen 1/2, twee groepen 3/4, twee groepen 5/6, een groep 7 en een groep 8.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Zie de schoolgids voor de invulling van de onderwijstijd.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Zie de schoolgids voor de invulling van de onderwijstijd.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In ons ondersteuningsprofiel staat beschreven aan welke doelgroepen onze school specifieke ondersteuning biedt.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven