Basisschool t Klokhuis

Hazelaar 47 5664 VE Geldrop

Schoolfoto van Basisschool t Klokhuis

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van Eenbes basisschool 't Klokhuis.

Onze school is aangesloten bij Eenbes Basisonderwijs. Wij staan voor Samen vernieuwend leren.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Professioneel
  • Betrokken
  • Trots
  • Effectief
  • Nieuwsgierig en Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Hoewel in Geldrop, net als in de rest van Nederland minder kinderen geboren worden dan voorheen, zien we een lichte stijging in het leerlingenaantal op 't Klokhuis.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
232
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De leerlingen eten tussen de middag in de eigen groep met de leerkracht. Hierna gaan zij even buiten spelen.

Wanneer u voor uw kind voor school en/of na school opvang wenst kunt u zich richten tot:

  • Korein Kinderplein
  • Kinderopvang Potje Knor
  • De Grabbelton
  • De Kinderkamer

Met deze organisaties heeft de school een overeenkomst gesloten. Dit houdt in dat zij bereid zijn uw kind(eren) op te vangen voor en na schooltijd. U dient in voorkomende gevallen zelf met hen contact op te nemen en daarna ook zelf met hen een contract af te sluiten aangaande deze opvang. De kosten komen vanzelfsprekend voor uw eigen rekening.

De organisatie van de buitenschoolse opvang ligt dus niet in handen van de school zelf, maar de school vervult in deze slechts een soort van makelaarsrol. De vermelde organisaties voldoen aan de landelijke eisen en er wordt gewerkt volgens een pedagogisch beleid dat in overeenstemming is met de visie van stichting de Eenbes.

Voorschoolse opvang is mogelijk vanaf 7.30 uur en naschoolse opvang tot 18.30 uur.

Ook tijdens schoolvakanties en vrije dagen is veelal opvang mogelijk.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Voor meldcode en pestprotocol zie veiligheidsplan. 

Terug naar boven