School voor Speciaal Basisonderwijs Burg vd Putt

Parallelweg 8 5664 AC Geldrop

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Burg vd Putt

In het kort

Toelichting van de school

De Van der Puttschool is een school voor Speciaal Basis Onderwijs, afgekort SBO. Onze school heeft als taak om kinderen van 4-13 jaar, die onvoldoende geholpen kunnen worden in het reguliere basisonderwijs, dat onderwijs te bieden dat ze nodig hebben om zich op hun eigen niveau en manier te kunnen ontwikkelen. Plaatsing kan tijdelijk van aard zijn en heeft dan als doel de leerlingen daar waar mogelijk weer terug te plaatsen in het reguliere onderwijs. Plaatsing kan ook voor de gehele basisschoolperiode zijn, ook dan wordt steeds gekeken of terugplaatsing in het reguliere onderwijs mogelijk is.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokken
  • Professioneel
  • Verwachtingsvol
  • Samen sterker
  • Passend wijzer

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
165
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven