Nutsbasisschool de Ganzebloem

Saruman 1 5663 SK Geldrop

  • Schoolfoto van Nutsbasisschool de Ganzebloem
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool de Ganzebloem
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool de Ganzebloem
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool de Ganzebloem
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool de Ganzebloem

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Tweejaarlijks onderzoeken wij a.d.h.v. een anonieme vragenlijst de tevredenheid en de sociale veiligheid van onze leerlingen in de groepen 5 t/m 8. Daarnaast meten we de sociale veiligheid van alle kinderen 2x per jaar.  Zie hiervoor het onderdeel Sociale ontwikkeling.

We doen het goed volgens onze leerlingen! Voor het overgrote deel van de onderdelen wordt er voldoende of hoger gescoord. Ze geven ons gemiddeld een 8,3. Dit is vergelijkbaar met 1,5 jaar geleden (8,1).

We hebben de resultaten als team geanalyseerd en een plan van aanpak opgesteld voor de verbeterpunten. Zo zullen we bijvoorbeeld in schooljaar 2021-2022 een muziekvakleerkracht gaan inzetten in alle groepen. De grote verbeterpunten komen terug in ons jaarplan 2021-2022. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

We zijn blij met de resultaten op dit tevredenheidsonderzoek. Alle indicatoren zijn positiever gescoord dan 1,5 jaar geleden.

We hebben de resultaten als team geanalyseerd en een plan van aanpak opgesteld voor de verbeterpunten. De grote verbeterpunten komen terug in ons jaarplan 2021-2022.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven