Nutsbasisschool de Ganzebloem

Saruman 1 5663 SK Geldrop

  • Schoolfoto van Nutsbasisschool de Ganzebloem
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool de Ganzebloem
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool de Ganzebloem
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool de Ganzebloem
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool de Ganzebloem

Het team

Toelichting van de school

De Ganzebloem heeft een enthousiast, kundig en betrokken team. De school wordt aangestuurd door een managementteam dat bestaat uit de directeur, de adjunct directeur, onderbouwcoördinator en een intern begeleider. Zij maken beleid en zorgen voor implementatie en borging van onderwijsvernieuwingen.

We hebben 20,8 % mannen en 79,2 % vrouwen binnen ons team. Dit betekent dat ons percentage mannen hoog is vergeleken met het gemiddelde in het hedendaagse basisonderwijs.

U bent te allen tijde welkom op de Ganzebloem. U zult gastvrij worden ontvangen door onze directie of een van de bouwcoördinatoren.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

  • Bij ziekte of verlof van een leerkracht wordt een beroep gedaan op vervanging via Vervangingsbureau Driessen HRM te Helmond;
  • In voorkomende gevallen wordt een vervanging intern opgelost. Dit kan betekenen dat een parttime collega één of meerdere dagen extra werkt, of dat een groep kinderen verdeeld moet worden over andere groepen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen de school wordt gekeken naar talenten van leerkrachten. Deze talenten worden in de organisatie ingezet waar mogelijk en wenselijk.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In de bijlage bij dit onderdeel vindt u het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het SOP is geactualiseerd in mei 2015.

Wij hechten veel waarde aan persoonlijke aandacht. Met dit kindgerichte beleid proberen wij de eigenheid, zelfstandigheid en creativiteit van kinderen te waarborgen en te versterken. Op deze manier krijgt elk kind de kans om zich op eigen niveau zo goed mogelijk te ontwikkelen en de zorg te krijgen die het nodig heeft.

We differentiëren binnen de groep door handelingsgericht te werken met groepsplannen voor de vakken rekenen, lezen, spelling en begrijpend lezen. De kinderen verwerken na de instructie adaptief de aangeboden stof.

Voor de hoogbegaafde leerlingen werken we samen met Nutsbasisschool De Beneden Beekloop en Nutsbasisschool De Regenboog. Iedere maandag werkt de hoogbegaafdheidsleerkracht met een groep hoogbegaafde kinderen. De zogeheten Plusklas. In deze klas wordt gewerkt met de Pittige Plustorens. Voor meer-en hoogbegaafde kinderen is er voor iedere groep een Levelkist aanwezig.

Binnen de groepen wordt didactische en pedagogische ondersteuning gegeven door de Intern Begeleiders en het managementteam.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven