Nutsbasisschool de Ganzebloem

Saruman 1 5663 SK Geldrop

  • Schoolfoto van Nutsbasisschool de Ganzebloem
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool de Ganzebloem
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool de Ganzebloem
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool de Ganzebloem
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool de Ganzebloem

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op deze informatiepagina van Nutsbasisschool de Ganzebloem. 

De Ganzebloem is een dynamische school in het hart van de wijk Genoenhuis in Geldrop. Wij zijn een onderdeel van Stichting Nutsscholen Geldrop, verantwoordelijk voor onderwijs aan 4 - 13 jarigen, waarbij nauw wordt samengewerkt met onze eigen kinderopvang en peuterwerk. Wij zorgen met deskundige en vakbekwame professionals voor de groei van uw kind, in de breedste zin van het woord. Wij kijken er naar uit u te ontmoeten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Meesterschap
  • Eigenheid
  • Vindingrijkheid
  • Daadkracht
  • Leef en Leer!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
242
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De schooltijden zijn dagelijks van 8.30 tot 14.00 uur. De kinderen lunchen samen met hun leerkracht en klasgenoten en hebben daarnaast een pauze van een half uur. Kinderen van de groepen 1 t/m 8 pauzeren gezamenlijk onder toezicht van leerkrachten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Terug naar boven