Nutsbasisschool de Ganzebloem

Saruman 1 5663 SK Geldrop

  • Schoolfoto van Nutsbasisschool de Ganzebloem
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool de Ganzebloem
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool de Ganzebloem
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool de Ganzebloem
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool de Ganzebloem

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op deze informatiepagina van Nutsbasisschool de Ganzebloem. 

De Ganzebloem is een dynamische school in het hart van de wijk Genoenhuis in Geldrop. Wij zijn een onderdeel van Stichting Nutsscholen Geldrop, verantwoordelijk voor onderwijs aan 4-13 jarigen, waarbij nauw wordt samengewerkt met inpandige kinderopvang en peuterwerk van Potje Knor, www.potjeknor.nl. Wij zorgen met deskundige en vakbekwame professionals voor de groei van uw kind, in de breedste zin van het woord.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Eigenheid
  • Vindingrijkheid
  • Daadkracht
  • Meesterschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De kinderen op de Ganzebloem komen met name uit de directe omgeving van de school. Als enige basisschool in de wijk is onze school een vrij eenvoudige keuze voor veel ouders. Het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd neemt af in de wijk. Hierdoor is ons leerlingenaantal de afgelopen jaren teruggelopen. We zien nu dat het stabiliseert en zelfs weer licht toe gaat nemen. Mede dankzij onze goede naam trekken we ook kinderen uit aangrenzende wijken van Geldrop. Ouders hebben het er voor over de afstand naar onze school te overbruggen. Ook zij zijn van harte welkom.

Daarnaast zien we het laatste jaar een toename van het aantal anderstalige gezinnen in de wijk. Gezien de ontwikkelingen in onze Brainportregio verwachten wij dat dit aantal nog zal toenemen in onze wijk. Omdat ook deze kinderen van harte welkom zijn op onze school, zijn we voor hen een passend aanbod aan het ontwikkelen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
235
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De schooltijden zijn dagelijks van 8.30 tot 14.00 uur. De kinderen lunchen samen met hun leerkracht en klasgenoten en hebben daarnaast een pauze van een half uur. Kinderen van de groepen 1 t/m 8 pauzeren gezamenlijk onder toezicht van leerkrachten en/of pedagogisch medewerker van de BSO van Potje Knor.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven