Basisschool De Ganzebloem

Saruman 1 5663 SK Geldrop

  • Wekelijks twee keer gym, waarvan 1x door een vakleerkracht. Dit is zo belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.
  • In spel leren kinderen zo ontzettend veel. Laat ze maar spelen!
  • Leren doen we op verschillende manieren.
  • Fides helpt ons in ons fijne pedagogische klimaat.
  • Groep 8 maakt jaarlijks een spetterende afscheidsvoorstelling.

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op deze informatiepagina van Basisschool De Ganzebloem. 

De Ganzebloem is een dynamische school in het hart van de wijk Genoenhuis in Geldrop. Wij zijn een onderdeel van SILFO, Stichting Internationaal en Lokaal Funderend Onderwijs, verantwoordelijk voor onderwijs aan 4-18 jarigen in Eindhoven en Geldrop.

Op De Ganzebloem zorgen we ervoor dat kinderen met plezier naar school gaan, tot volle ontwikkeling komen en aan het eind van de dag weer met een lach naar huis gaan. Wij zorgen met deskundige en vakbekwame professionals voor de groei van uw kind, in de breedste zin van het woord. Samen leven en samen leren!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Eigenheid
  • Vindingrijkheid
  • Daadkracht
  • Meesterschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De kinderen op De Ganzebloem komen met name uit de directe omgeving van de school. Als enige basisschool in de wijk is onze school een vrij eenvoudige keuze voor veel ouders. Het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd neemt af in de wijk. Hierdoor is ons leerlingenaantal de afgelopen jaren teruggelopen. We zien nu dat het stabiliseert en zelfs weer licht toe gaat nemen. Mede dankzij onze goede naam trekken we ook kinderen uit aangrenzende wijken van Geldrop. Ouders hebben het er voor over de afstand naar onze school te overbruggen. Ook zij zijn van harte welkom.

Daarnaast zien we het laatste jaar een toename van het aantal anderstalige gezinnen in de wijk. Gezien de ontwikkelingen in onze Brainportregio verwachten wij dat dit aantal nog zal toenemen in onze wijk. Omdat ook deze kinderen van harte welkom zijn op onze school, zijn we voor hen een passend en werkbaar aanbod aan het ontwikkelen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
229
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De schooltijden zijn dagelijks van 8.30 tot 14.00 uur. De kinderen lunchen gezamenlijk met hun leerkrach en hebben daarnaast een pauze van een half uur. Kinderen van de groepen 1 t/m 8 pauzeren gezamenlijk onder toezicht van leerkrachten en/of pedagogisch medewerker van de buitenschools opvang (BSO) van Potje Knor.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven