Nutsbasisschool De Regenboog

Amundsenstraat 51 5665 VS Geldrop

  • Schoolfoto van Nutsbasisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Nutsbasisschool De Regenboog

In het kort

Toelichting van de school

Nutsbasisschool De Regenboog, laat elk kind stralen

Stralende kinderen vormen bij ons het stralende middelpunt. Hun welbevinden staat voorop. Onze school kenmerkt zich door een warme, huiselijke sfeer waarin ouders dicht bij hun kinderen en de leerkrachten staan. Leerkrachten en leiding zijn zichtbaar en toegankelijk, zowel voor kinderen als voor ouders. We gaan op informele wijze met elkaar om met wederzijds respect en positieve omgangsvormen. We zijn ons bewust van de wereld om ons heen en stimuleren kinderen om open te staan voor nieuwe ervaringen en andere culturen.  

We nodigen u van harte uit om kennis te maken met De Regenboog. De interim-directeur, Theo van Iperen, zal u persoonlijk een rondleiding geven en vertellen over de school. Uiteraard kunt u ook uw vragen stellen. Het telefoonnummer van de school is 040-2801790

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Positief
  • Uitdagend
  • Veelzijdig
  • Gedreven
  • Innovatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Nutsbasisschool De Regenboog is momenteel aan het groeien. Bij de laatste 1 oktobertelling (2016) zaten er 231 leerlingen op onze school.

Op onze school zijn er 3 heterogene kleutergroepen. Dit betekent dat leerlingen van groep 1 en 2 bij elkaar zitten. Vanaf schooljaar 2015/2016 zijn we gestart met een tweede groep 3 en in schooljaar 2016/2017 zijn we tevens gestart met een tweede groep 4. In totaal zijn er 11 groepen op De Regenboog. Het gemiddelde aantal leerlingen per groep is 21 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
145
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Sinds schooljaar 2015/2016 krijgen onze leerlingen onderwijs volgens het vijf gelijke dagenmodel. Elke schooldag volgen zij les van 8.30 uur tot 14.00 uur. Dit biedt onze leerlingen en leerkrachten meer overzicht, structuur en rust. Daarnaast geeft dit model de leerkrachten meer ruimte tot overleg en voorbereiding.

Als onderdeel van Nut Geldrop is Stichting Kinderopvang Geldrop direct verbonden aan de drie Nutsscholen. Ze leveren buitenschoolse kinderopvang (BSO voor en na schooltijd), passend bij de wensen en behoeften van onze kinderen, ouders en scholen. De flexibele opvang kan per uur worden afgenomen tegen een bijzonder scherp tarief. De communicatielijnen met de leerkrachten en de directie van de scholen zijn kort.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven