Basisschool De Regenboog

Amundsenstraat 51 5665 VS Geldrop

Het is vrolijk binnenkomen in de school en fijn werken op het leerplein.

In het kort

Toelichting van de school

Ieder kind in beeld

Wij zijn de school waar kinderen betekenisvol leren en werken. Door het bieden van thematisch onderwijs sluiten we aan op de belevingswereld van de leerlingen waardoor leren betekenis krijgt. Wij stimuleren met ons onderwijs de nieuwsgierigheid van de leerlingen. We nodigen leerlingen uit tot onderzoeken, vragen stellen, samenwerken en bieden ruimte aan eigen talenten. 

Wij hebben ieder kind in beeld. Dit doen we door het volgen van de leerresultaten en de sociaal emotionele ontwikkeling. Op basis van deze resultaten sluiten wij met ons onderwijs goed aan op de ontwikkeling van het kind. Hiermee bieden wij een veilige omgeving voor kinderen waarin kinderen ervaren dat ze 'gezien worden'.

 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Positief
  • Multicultureel
  • Eigenaarschap/autonomie
  • Betrokkenheid
  • Deskundig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Regenboog is een kleinschalige, multiculturele school. Onze leerlingen wonen in de wijk 'De Coevering' en de ouders kiezen de school vanwege de rust en kleinschaligheid. De daling van het aantal leerlingen wordt veroorzaakt door krimpen van de wijk en relatief veel uitstroom door verhuizingen

Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen besteden wij veel aandacht aan:

  • Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen, zowel cognitief als sociaal/emotioneel.
  • Taalstimulering met het accent op woordenschat, begrijpend lezen en leesplezier
  • Een betekenisvol onderwijsaanbod
  • Een veilig en positief werkklimaat
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
136
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Regenboog hanteert het vijf gelijke dagenmodel. Elke schooldag volgen zij les van 8.30 uur tot 14.00 uur. Tijdens de middagpauze eten de leerlingen met de klasgenoten en de leerkracht in het eigen lokaal.

Naast de school is Kinderopvang Potje Knor gehuisvest in hetzelfde gebouw. Ze leveren buitenschoolse kinderopvang (BSO voor en na schooltijd), passend bij de wensen en behoeften van onze kinderen, ouders en scholen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven