Basisschool Dommeldal

Beneden Beekloop 93 5662 HK Geldrop

  • Schoolfoto van Basisschool Dommeldal
  • Schoolfoto van Basisschool Dommeldal
  • Schoolfoto van Basisschool Dommeldal
  • Schoolfoto van Basisschool Dommeldal
  • Schoolfoto van Basisschool Dommeldal

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Dommeldalschool voert al enige jaren een succesvol zorgbeleid dat past bij de nieuwste ontwikkelingen van Passend Onderwijs. Met succes bieden we ook kinderen met minder dan gemiddelde capaciteiten een plaats. De begeleiding van die kinderen wordt onderbouwd met aangepaste leerlijnen en bijpassende doelen. Nog steeds koesteren we daarbij hoge verwachtingen, maar wel die passen bij het kind. Het welbevinden van de kinderen staat daarbij voorop.

Elk jaar brengen we kinderen met een speciale leerlijn in het overleg met de Inspectie van het Onderwijs in. Meestal volgt daaruit een herberekening van de score op de eindtoets en leidt dat tot een hoger resultaat.

Stichting de Eenbes laat elk jaar de resultaten van de Cito-eindtoets afzetten tegen de resultaten op de NIO (intelligentieonderzoek dat jaarlijks in groep 8 wordt uitgevoerd). De Dommeldalschool scoort elk jaar om en nabij de 100, hetgeen betekent dat we 100% van de mogelijkheden van de leerlingen gerealiseerd hebben. Een resultaat waar we trots op zijn!

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven