Basisschool Dommeldal

Beneden Beekloop 93 5662 HK Geldrop

  • Schoolfoto van Basisschool Dommeldal
  • Schoolfoto van Basisschool Dommeldal
  • Schoolfoto van Basisschool Dommeldal
  • Schoolfoto van Basisschool Dommeldal
  • Schoolfoto van Basisschool Dommeldal

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Dommeldalschool voert al enige jaren een succesvol zorgbeleid dat past bij de nieuwste ontwikkelingen van Passend Onderwijs. Met succes bieden we ook kinderen met minder dan gemiddelde capaciteiten een plaats. De begeleiding van die kinderen wordt onderbouwd met aangepaste leerlijnen en bijpassende doelen. Nog steeds koesteren we daarbij hoge verwachtingen, maar wel die passen bij het kind. Het welbevinden van de kinderen staat daarbij voorop.

Elk jaar brengen we kinderen met een speciale leerlijn in het overleg met de Inspectie van het Onderwijs in. Meestal volgt daaruit een herberekening van de score op de eindtoets en leidt dat tot een hoger resultaat.

Stichting de Eenbes laat elk jaar de resultaten van de Cito-eindtoets afzetten tegen de resultaten op de NIO (intelligentieonderzoek dat jaarlijks in groep 8 wordt uitgevoerd). De Dommeldalschool scoort elk jaar om en nabij de 100, hetgeen betekent dat we 100% van de mogelijkheden van de leerlingen gerealiseerd hebben. Een resultaat waar we trots op zijn!

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven