Eenbes Basisschool St. Jozef

Papenvoort 10 5663 AH Geldrop

  • Aan de locatie Gildestraat wordt onderwijs verzorgd voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 3.
  • Op onze school werken enthousiaste onderwijsprofessionals.
  • We stimuleren je het beste uit jezelf te halen, probeer het gewoon!
  • Aan de locatie Papenvoort vindt u de leerlingen en leerkrachten van de groepen 4 t/m 8.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Zie bijlagen voor verdere toelichting op het tevredenheidsonderzoek november 2022.
Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven