Eenbes Basisschool St. Jozef

Papenvoort 10 5663 AH Geldrop

  • In de klas vinden we samenwerken belangrijk. Dit leidt tot meer leer- en werkplezier.
  • Elke leerling wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen en te laten zien wat erin zit. Je mag zijn zoals je bent.
  • Wij zijn de KMR; de Kinder Meedenk raad. Wij denken mee over de organisatie van de school. We vergaderen met juf Bernie, onze directeur.

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Sint Jozef is aangesloten bij Eenbes Basisonderwijs. Wij zijn onderdeel van Kindcentrum 6gehuchten. In 2017 heeft de Inspectie van het Onderwijs onze school het Predicaat Excellente school toegekend.

Wij zijn een eigentijdse basisschool in Geldrop. Wij staan voor Samen vernieuwend leren. Onze kinderen komen huppelend naar school en gaan fluitend naar huis. Samen met u leggen we een goede basis voor de toekomst. Dit SchoolVenster geeft u inzicht in onze resultaten.

Voor nu nodigen wij u graag uit verder te kijken op onze website of langs te komen op onze mooie school. Van harte welkom! 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Professioneel
  • Betrokken
  • Ambitieus
  • Authentiek
  • Coöperatief en Hartelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
440
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven