Nutsschool Beneden Beekloop

Beneden Beekloop 90 5662 HM Geldrop

Schoolfoto van Nutsschool Beneden Beekloop

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In het najaar van 2020 is er onder de kinderen van groep 5 t/m 8 een vragenlijst uitgezet om de tevredenheid te meten. Met een gemiddelde score van 3,20 behalen we een voldoende score. De kinderen zouden graag meer aandacht willen voor de kwaliteitszorg en vinden dat de actieve en zelfstandige rol van kinderen verbeterd zou kunnen worden. Het meest tevreden zijn de kinderen over het pedagogisch en didactisch handelen van de school. De kinderen waarderen onze school met het cijfer 8,3. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In het najaar van 2020 is er onder de ouders van groep 1 t/m 8 een vragenlijst uitgezet om de tevredenheid te peilen. Met een gemiddelde score van 3,14 behalen we een voldoende score. De ouders vinden met name het schoolklimaat (gebouw technisch) en de kwaliteitszorg onvoldoende. De leertijd en het didactisch en pedagogisch handelen worden het best gewaardeerd door ouders. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven