Nutsschool Beneden Beekloop

Beneden Beekloop 90 5662 HM Geldrop

Schoolfoto van Nutsschool Beneden Beekloop

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

In het schooljaar 2019-2020 is de eindtoets van CITO in groep 8 niet afgenomen vanwege de maatregelen m.b.t. Covid-19.

Gedurende de laatste 10 jaren heeft onze school op de Cito eindtoets altijd ver boven het landelijk gemiddelde gescoord.

Het is het beleid van onze school dat alle groep 8 leerlingen deelnemen aan de Cito eindtoets.

De uitslagen van de afzonderlijke onderdelen worden met het voltallige team besproken om te kijken of de uitslagen aanleiding geven tot bijstellingen in het lesprogramma.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Nutsschool Beneden Beekloop begeleidt kinderen in hun ontwikkeling. De leerkracht observeert, bekijkt het werk en houdt de vorderingen van de leerlingen bij. Regelmatig worden de kinderen getoetst met behulp van methodegebonden toetsen, daarnaast houden we de vorderingen bij met methode onafhankelijke toetsen. Een groot deel van deze toetsen is vervaardigd door het CITO (Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling) De toetsmomenten zijn in januari/februari en in mei/juni.

Naar aanleiding van toetsen en signaleringen begeleiden we kinderen. Hierbij sluiten we zo veel mogelijk aan bij de ondersteuningsbehoefte van kinderen. Bij rekenen, spelling en lezen wordt er een groepsplan gemaakt. Deze groepsplannen worden twee keer per jaar geëvalueerd en bijgesteld. De intern begeleider volgt deze groepsprocessen en heeft een aantal keren per jaar een groeps- en leerlingbespreking met iedere leerkracht.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?

  • VWO:                       2 leerlingen
  • HAVO/VWO:           8 leerlingen
  • HAVO:                    13 leerlingen
  • VMBO-T/HAVO:     3 leerlingen
  • VMBO-T                  6 leerlingen
  • VMBO-K/T:             2 leerlingen
  • VMBO-K:                 4 leerlingen
  • VMBO-B/K              1 leerlingen 
Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven