Nutsschool Beneden Beekloop

Beneden Beekloop 90 5662 HM Geldrop

Schoolfoto van Nutsschool Beneden Beekloop

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien een leerkracht door bijvoorbeeld ziekte niet aanwezig kan zijn op school, zal in eerste instantie een beroep gedaan worden op de part-timeleerkrachten van onze school.

In tweede instantie zullen we via externe contacten een invalkracht trachten te vinden. Indien bovenstaande mogelijkheden niet gelukt zijn, worden de leerlingen van de betreffende groep opgesplitst over de andere groepen van de school.

Aan het begin van het schooljaar stelt iedere leerkracht voor alle kinderen een map samen waarin zich verschillende activiteiten bevinden die de kinderen zelfstandig kunnen verwerken. Dit zorgt ervoor dat de leerlingen met de leerstof verder kunnen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepen en leerkrachten

1-2a Fenna van de Meerakker en Ellen Maasakkers

1-2b Mieke Thijssen en Ellen Maasakkers

3a Marianne van Dooren

3b Chantal Eisma en Cindy Rovers

4a Mariëlle Rovers en Eva Fleskens

4b Eline Sluiter

5a Michelle Eisma 

5b Marieke van den Broek en Brigitte van den Broek

6a Rian Meuris

6b Vivian Wenselaar

7a Deborah Caris

8a Monique van Lierop

8b Wendela Houtsmuller en Brigitte van den Broek

Latklas:(Learning apart together) Ivonne Ariëns 

Overige functies/taken:

Harold van der Venne directeur

Brigitte van den Broek coördinator bovenbouw

Mieke Thijssen coördinator onderbouw

Hanneke Custers Intern begeleider onderbouw

Astrid Klomp Intern begeleider bovenbouw

Patrick van Berlo ICT/facilitair medewerker

Jos van Santvoort schoonmaakmedewerker

Het team van de Beneden Beekloop in Beeld

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd wordt berekend over een gemiddelde per acht jaar.

Dit omdat de zomervakantie steeds een andere aanvang heeft waardoor er sprake is van een kort- en lang schooljaar. Jaarlijks wordt er minimaal 940 uur les gegeven aan de kinderen. 

Het totaal van Nutsbasisschool Beneden Beekloop over acht jaren komt uit boven het wettelijk minimum van 7520 uur. De exacte urenberekening ligt voor u ter inzage bij de schoolleider.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat vermeld in welke ondersteuningsbehoeften de school kan voorzien.

Het ondersteuningsplan (voorheen Zorgplan) geeft een verdere uitwerking van het SOP. Hierin zijn, naast de beschikbare expertise, ook zaken te vinden m.b.t. de mate waarin ondersteuning geboden kan worden, procedures, tijdpaden en arrangementen.

U vindt het actuele Schoolondersteuningsprofiel onder deze link

Schoolondersteuningsprofiel Beneden Beekloop

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven