Oranje Nassauschool

Van Limburg Stirumstraat 1 4191 GM Geldermalsen

  • Schoolfoto van Oranje Nassauschool
  • Schoolfoto van Oranje Nassauschool
  • Schoolfoto van Oranje Nassauschool

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het schoolvenster van de Oranje Nassauschool in Geldermalsen. 

De Oranje Nassauschool is een moderne school waarin we zorg en aandacht voor elkaar hoog in het vaandel hebben staan. We werken volgens de principes van de "Vreedzame School" aan een stevig pedagogisch klimaat waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Onze school heeft het Gezonde School certificaat "Welbevinden" toegekend gekregen. 

We zijn voortdurend in ontwikkeling en dragen daarmee zorg voor kwalitatief goed onderwijs met interactieve en boeiende lessen voor de leerlingen. We behalen bovengemiddelde resultaten op de basisvaardigheden (rekenen, lezen, taal). Bij ons leesonderwijs en wereldoriëntatie werken we thematisch en is er naast kennisopbouw ruime aandacht voor belangrijke vaardigheden zoals onderzoekend leren, samenwerken en kritische informatieverwerking. In ONS atelier besteden we ruim aandacht de creatieve ontwikkeling. 

Nieuwsgierig geworden? Maakt u gerust een afspraak, we laten u graag zien wat we allemaal op school doen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verantwoordelijkheid
  • Gelijkheid
  • Kansrijk
  • Verbondenheid
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
154
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij hechten grote waarde aan een positief klimaat in de school waar alle kinderen zich veilig voelen. Een klimaat waarin we mogen zijn wie we zijn waar we verantwoordelijkheid dragen voor elkaar.  Een kind moet zich op onze school veilig voelen. Alleen dan kan het zich maximaal ontwikkelen. 

In ons beleidsplan sociale veiligheid hebben we beschreven hoe we werken aan dit positieve klimaat en we omgaan met ongewenst gedrag. Wanneer er sprake is van pesten hanteren we de Oplossingsgerichte Pest Aanpak. Een bewezen effectieve aanpak. Deze aanpak vindt u in samenvatting in de bijlagen. 

In 2021 hebben we het Gezonde School certificaat "Welbevinden" behaald. Daarmee voldoen wij aan de kwaliteitscriteria die door deskundigen zijn opgesteld. Meer informatie over de gezonde school vindt u op: www.gezondeschool.nl. 

Terug naar boven