De Morgenster

Glorie van Holland 28 4191 DN Geldermalsen

Schoolfoto van De Morgenster

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Morgenster. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jenaplan
  • Onderwijs dat boeit
  • Samenwerking
  • Kind staat centraal
  • Natuur en techniek

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de Morgenster wordt gewerkt met 8 stamgroepen.

2 onderbouwgroepen 1,2 van gemiddeld 22 leerlingen

3 middenbouwgroepen 3,4,5 van gemiddeld 25 leerlingen

3 bovenbouwgroepen 6,7,8 van gemiddeld 25 leerlingen

Er is een evenwichtige verhouding in aantal leerlingen 4 tot en met 7 jarigen en 8 jaar of ouder.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
184
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In schooljaar 2017-2018 is gestart met een vijf gelijke dagen model. Alle kinderen gaan van 8.30 tot 14.00 u naar school, vijf dagen per week.

Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar is er voor- en naschoolse opvang door Kinderopvang Rivierenland BV. Deze opvang, de Tovertuin genoemd, vindt plaats in twee lokalen van onze school en is voor alle kinderen van de Sterrenbogerd. Hiervoor kunt u ook terecht op de site http://www.krbv.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op de Morgenster hechten we veel waarde aan een goed pedagogisch klimaat.

Regelmatig vinden hierover gesprekken plaats op teamniveau, met kinderen en met ouders.

Ons sociale veiligheidsplan zien we als een werkdocument, waar we steeds aanpassingen doen ter verbetering.

Terug naar boven