De Morgenster

Glorie van Holland 28 4191 DN Geldermalsen

 • Schoolfoto van De Morgenster
 • Schoolfoto van De Morgenster
 • Schoolfoto van De Morgenster
 • Schoolfoto van De Morgenster
 • Schoolfoto van De Morgenster

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Morgenster. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Jenaplan
 • Samenleven (0 - 13 jaar)
 • Verbinding
 • Wereldoriëntatie
 • Gesprek, spel, werk en viering

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de Morgenster wordt gewerkt met 8 stamgroepen. Deze groepen worden geleid door stamgroepleiders. Iedere stamgroep heeft een naam, dit zijn allemaal planten die familie zijn van de Morgenster. Er zijn 2 onderbouwgroepen 1/2 van gemiddeld 20 leerlingen, 3 middenbouwgroepen 3/4/5 van gemiddeld 25 leerlingen en 3 bovenbouwgroepen 6/7/8 van gemiddeld 25 leerlingen.

In schooljaar 2023-2024 start kinderopvangorganisatie Kaka met opvang voor 0 tot 4 jarigen. Zij zullen werken vanuit onze Jenaplanvisie. 

De namen van de groepen zijn:

 • Madelief (kinderopvang)
 • Kamille (peutergroep)
 • Goudknopje (onderbouw)
 • Fluitenkruid (onderbouw)
 • Zonneroosje (middenbouw)
 • Rozenkransje (middenbouw)
 • Distel (middenbouw)
 • Egelskop (bovenbouw)
 • Berenoor (bovenbouw)
 • Stekelnoot (bovenbouw)


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
173
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de Morgenster is een vijf gelijke dagen model. Alle kinderen gaan alle dagen van 8.30 tot 14.00 u naar school. Voor schooltijd wordt er opvang geboden door Kaka kinderopvang. Kaka kinderopvang realiseert daarnaast ook de buitenschoolse opvang. Zij maken gedurende de hele dag gebruik van een (gedeelte) van het schoolplein. Voor de kinderen van 0 t/m 4 jaar wordt er kinderopvang aangeboden door Kaka kinderopvang. De gehele kinderopvang sluit aan bij onze Jenaplanvisie en er wordt actief samengewerkt. Voor meer informatie kunt u kijken op: https://www.kaka.nl/


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op de Morgenster hechten we veel waarde aan een goed pedagogisch klimaat.

Regelmatig vinden hierover gesprekken plaats op teamniveau, met kinderen en met ouders.

Ons sociale veiligheidsplan zien we als een werkdocument, waar we steeds aanpassingen doen ter verbetering.

Terug naar boven