OBS D'n Bogerd

Glorie van Holland 30 4191 DN Geldermalsen

  • Schoolfoto van OBS D'n Bogerd
  • Schoolfoto van OBS D'n Bogerd
  • Schoolfoto van OBS D'n Bogerd
  • Schoolfoto van OBS D'n Bogerd
  • Schoolfoto van OBS D'n Bogerd

In het kort

Toelichting van de school

Beste belangstellenden,

Wat fijn dat u een kijkje neemt op de schoolpagina van obs d'n Bogerd.
We willen u van harte uitnodigen om eens te komen kijken op onze school om zo te kunnen zien waar we trots op zijn.

Indien er vragen zijn, dan horen wij dat graag

Namens het team van d'n Bogerd

Met vriendelijke groet,
Etelka Leushuis
directeur obs d'n Bogerd

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • passend onderwijs
  • trots
  • samenwerken
  • uitdagend
  • clusteronderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op obs d'n Bogerd hebben we clusteronderwijs.
Groep 1, 2 en 3 vormen samen het cluster onderbouw, groep 4, 5 en 6 vormen het cluster middenbouw en de groepen 7 en 8 vormen het cluster bovenbouw.

De voordelen van het clusteronderwijs zijn: 
* kinderen krijgen instructie in kleine groepen
* het onderwijs kan beter worden afgestemd op de behoefte van elk kind
* kinderen kunnen leren op een manier die het beste bij hen past.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
84
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven