St. Aloysiusschool

Kampboerlaan 10 7678 VV Geesteren (Overijssel)

Schoolfoto van St. Aloysiusschool

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders, belangstellenden

Fijn dat U nader kennis maakt met onze school op de site van ' Scholen op de Kaart'. Of dat nu is om te kijken of de Aloysiusschool een geschikte school is voor Uw kind of uit belangstelling, we presenteren onze school graag aan U. 

Veel leesplezier,

directie Aloysiusschool

 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ontmoeting & contact
  • relatie & verbondenheid
  • vertrouwen & competentie
  • ontwikkeling & groei
  • eigenaarschap & verantwoording

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
291
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We werken met een 5 gelijke dagen model, groep 1 is op de woensdag vrij.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven