St. Aloysiusschool

Kampboerlaan 10 7678 VV Geesteren (Overijssel)

Schoolfoto van St. Aloysiusschool

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders, belangstellenden

Fijn dat U nader kennis maakt met onze school op de site van ' Scholen op de Kaart'. Of dat nu is om te kijken of de Aloysiusschool een geschikte school is voor Uw kind of uit belangstelling, we presenteren onze school graag aan U. 

Veel leesplezier,

Gerard van der Kuil

directeur St. Aloysiusschool

 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ontmoeting & contact
  • relatie & verbondenheid
  • vertrouwen & competentie
  • ontwikkeling & groei
  • eigenaarschap & verantwoording

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
288
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We werken met een 5 gelijke dagen model, groep 1 is op de woensdag vrij.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Mobiele telefoons in school

De leerlingen zijn op school en onder schooltijd altijd bereikbaar en mogen bij calamiteiten altijd gebruik maken van de telefoons op school. In de groepen zijn de NAW- gegevens van ieder kind bekend. Daarom is het gebruik van een mobiele telefoon op school onder schooltijd door leerlingen niet nodig.

Daarnaast voorkomen we door de afwezigheid van mobiele telefoons gedoe, dat kan ontstaan om welke reden dan ook.

Mocht een leerling om de een of andere reden toch een mobiele telefoon bij zich hebben op school, dan schakelt de leerling deze uit op het moment dat de leerling op school is en doet deze in de tas. Indien we merken dat de mobiel onder schooltijd toch wordt gebruikt, levert de leerling de mobiel in bij de leerkracht of bij de directeur en wordt de mobiel door de ouder weer opgehaald. Waarbij er ook een goed gesprek is tussen school en ouders.

Een mobiele telefoon of een ander device valt nooit onder de schoolverzekering.

Terug naar boven