Openbare Basisschool De Keikamp

Zonnekamp 13 7274 AX Geesteren (Gelderland)

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Keikamp

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De bevindingen uit het onderzoek. 

Waar zijn we trots op: 

Leerlingen vinden het leuk op school. 

Leerlingen voelen zich veilig op of rond school.

Het contact tussen leerlingen en leerkrachten verloopt goed.

De school maakt duidelijk wanneer leerlingen extra begeleiding nodig hebben. 

De juf of meester helpt de leerlingen goed als dat nodig is.  

Aandachtspunten:

De mening van leerlingen telt op deze school mee. 

De school besteedt aandacht aan verschillende geloven en culturen. 

Leraren helpen bij het oplossen van ruzies tussen leerlingen. 

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

tevredenheidsonderzoek ouders:

In 2022 is er in het kader van kwaliteitsonderzoek een tevredenheidsonderzoek uitgezet onder de ouders. De resultaten van een onderzoek zijn vooral bruikbaar als er door voldoende mensen vragen lijsten zijn ingevuld. Wat ‘voldoende’ is, hangt af van de omvang van de doelgroep. Bij een kleine doelgroep is een hoger responspercentage nodig om de resultaten als geldig (representatief) voor de mening van de hele doelgroep te beschouwen dan bij grote doelgroepen. Volgens een set vuistregels is dit onderzoek voor ouders niet representatief, voor leerlingen en medewerkers volledig representatief (zie bijlage).

   

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven