Openbare Basisschool De Keikamp

Zonnekamp 13 7274 AX Geesteren (Gelderland)

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Keikamp

In het kort

Toelichting van de school

Welkom!

De openbare basisschool "de Keikamp"  in Geesteren is een vooruitstrevende school voor openbaar onderwijs en staat open voor ieder kind.         

Een jong en enthousiast team probeert samen met de leerlingen en hun ouders een fijne, prettige sfeer te scheppen. Uiteindelijk streven we hetzelfde doel na: een ononderbroken, harmonieuze ontwikkeling van uw kind.

Op deze site vindt u informatie over onze school. We hopen dat u via deze site een indruk krijgt over wie we zijn en wat we allemaal doen. Heeft u belangstelling voor onze school dan kunt u gerust een keertje komen kijken. U kunt telefonisch een afspraak maken (0545 481585) of een berichtje achterlaten op onze website www.dekeikamp.nl/contact  

Veel kijk- en leesplezier!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verrassend
  • Veelzijdig
  • Structuur
  • Bas (adaptief onderwijs)
  • Goede leerlingzorg

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS de Keikamp heeft momenteel totaal 63 leerlingen. 

De groepsverdeling is als volgt:

  • Groep 1/2   -   9 leerlingen (de instroom komt er nog bij)
  • Groep 3/4   - 17 leerlingen
  • Groep 5/7   - 12 leerlingen
  • Groep 6      - 14 leerlingen
  • Groep 8      - 11 leerlingen
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
63
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven