Basisschool De Biekorf

Elisabethstraat 5 4931 BD Geertruidenberg

  • Ouders versieren de school en sluiten hierbij aan op de thema's.
  • Samen....
Samen met de kinderen
Samen met de ouders
Samen "de leerkrachten onderling"
  • Hier kunnen kinderen individueel of in groepjes werken.
  • Prikkels zoeken of prikkels vermijden, naast actieve werkplekken, beschikt de school ook over chillhuisjes en een Time-out ruimte.
  • Van spelend leren in de onderbouw naar onderzoekend en ontwerpend leren in de bovenbouw, waarin zelfsturing steeds belangrijker wordt.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Naast de vragenlijsten van Zien die jaarlijks wordt afgenomen bij de groepen 5 t/m 8, worden ook de leerlingenvragenlijsten van WMK gebruikt.

Daaruit kunnen we concluderen dat het wel goed zit met de sociale veiligheid en het welbevinden van de kinderen op de Biekorf.

   

Download tevredenheidsrapport Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De vragenlijst voor Ouders (Scholen Met Succes) is afgenomen in november 2019. De vragenlijst is gescoord door 145 van de 258 ouders. Het responspercentage was 56%. De ouders zijn gemiddeld genomen (erg) tevreden over de school.

De ouders geven de Biekorf een gemiddeld rapportcijfer van 8,1

Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan de school van hun kind geven is 7,58. De waardering van de ouders voor BS De Biekorf is daarmee 0,52 punt hoger dan het landelijk gemiddelde.

Het geeft ons de bevestiging dat we de goede dingen doen. Uit de vragenlijst is af te lezen dat ouders de kinderen graag naar school zien gaan. Ze zijn vooral tevreden over:

  •  De sfeer in de school
  •  De omgang met leerlingen
  •  De veiligheid en geborgenheid

Ouders waren veruit het minst enthousiast over de veiligheid op weg naar school. Voldoende reden voor ons om hier samen met de gemeente en de school naast gelegen aandacht aan te besteden.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven