Basisschool De Biekorf

Elisabethstraat 5 4931 BD Geertruidenberg

  • Ouders versieren de school en sluiten hierbij aan op de thema's.
  • Samen....
Samen met de kinderen
Samen met de ouders
Samen "de leerkrachten onderling"
  • Hier kunnen kinderen individueel of in groepjes werken.
  • Prikkels zoeken of prikkels vermijden, naast actieve werkplekken, beschikt de school ook over chillhuisjes en een Time-out ruimte.
  • Van spelend leren in de onderbouw naar onderzoekend en ontwerpend leren in de bovenbouw, waarin zelfsturing steeds belangrijker wordt.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij "Neutrale" basisschool De  Biekorf in Geertruidenberg! Wij zijn een neutrale basisschool omdat wij geen specifiek onderscheid willen maken in geloofsovertuigingen. Wij willen bereiken dat ieder kind die kennis en vaardigheden kan verwerven die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in een multiculturele samenleving.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. 

Mocht u verdere interesse hebben in de school, neem dan contact op met onze directeur Sander Machielse voor een afspraak en een rondleiding. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ontdekkend/onderzoekend leren
  • zelf en samen leren
  • ruimte voor talenten
  • leren presenteren
  • eigenaarschap bij het kind

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
335
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven