Dalton Kindcentrum ’t Kompas

Ceresstraat 6 9514 CA Gasselternijveen

 • Schoolfoto van Dalton Kindcentrum ’t Kompas
 • Schoolfoto van Dalton Kindcentrum ’t Kompas
 • Schoolfoto van Dalton Kindcentrum ’t Kompas
 • Schoolfoto van Dalton Kindcentrum ’t Kompas
 • Met kapla plankjes en knopen een kerstboom maken in groep 1-2

In het kort

Toelichting van de school

Wij zien elke leerling als uniek individu. We leren je jouw kwaliteiten en eigenschappen gebruiken om je eigen veilige en betrouwbare koers te varen.

BEKWAAM

Onze leerlingen leren hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen. Leerlingen van onze school zijn zich bewust van hun eigen kwaliteiten. Ze zijn zelfstandig, ondernemend en hebben samenwerking en sociale omgangsvormen hoog in het vaandel.

BETROKKEN

Wij hechten er aan leerlingen in vrijheid te laten werken, nieuwsgierigheid aan te wakkeren, zelfwerkzaamheid te stimuleren en om leerlingen, vanuit een open houding naar ouders en maatschappij, op te voeden tot morele, sociale, verantwoordelijke en democratische burgers die gericht zijn op samenwerking.

BETROUWBAAR

De identiteit van onze school laat zien hoe wij als onderwijzend personeel, kinderen en ouders vorm willen geven aan christelijke waarden: deze worden zichtbaar in de sfeer zowel binnen als buiten de school, in de omgang met elkaar, maar vooral ook hoe we er samen voor elkaar willen zijn. Dalton is kleurrijk, het geeft een beeld van ruimte, vrijheid en vergezichten. Er zijn regels waar je je aan moet houden en dan kun je van je vrijheid genieten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Bekwaam
 • Betrokken
 • Betrouwbaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij hebben op onze school 4 combinatiegroepen. Groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. 
Het leerlingenaantal stabiel rond de 90 leerlingen en de verwachting is dat dit de komende jaren zo blijft.

Wij werken op school met het expliciete directe instructiemodel (EDI), wat inhoud dat wij recht willen doen aan de onderwijsbehoeften, talenten en capaciteiten van elke leerling. Het aanbieden van nieuwe leerstof gaat volgens EDI:

 • ik (de leerkracht) doe het voor
 • wij (leerkracht en leerlingen) doen het samen
 • jullie (leerlingen) doen het samen
 • jij (leerling) doet het zelf

Wij willen ons blijven ontwikkelen in onze belangrijkste taak: goede lessen verzorgen. EDI helpt ons om onze didactische vaardigheden te vergroten. In schooljaar 2022-2023 is het team gestart met een scholing hierin.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
90
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven