Dalton Kindcentrum 't Kompas

Ceresstraat 6 9514 CA Gasselternijveen

Schoolfoto van Dalton Kindcentrum 't Kompas

In het kort

Toelichting van de school

Wij zien elke leerling als uniek individu. We leren je jouw kwaliteiten en eigenschappen gebruiken om je eigen veilige en betrouwbare koers te varen.

BEKWAAM

Onze leerlingen leren hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen. Leerlingen van onze school zijn zich bewust van hun eigen kwaliteiten. Ze zijn zelfstandig, ondernemend en hebben samenwerking en sociale omgangsvormen hoog in het vaandel.

BETROKKEN

Wij hechten er aan leerlingen in vrijheid te laten werken, nieuwsgierigheid aan te wakkeren, zelfwerkzaamheid te stimuleren en om leerlingen, vanuit een open houding naar ouders en maatschappij, op te voeden tot morele, sociale, verantwoordelijke en democratische burgers die gericht zijn op samenwerking.

BETROUWBAAR

De identiteit van onze school laat zien hoe wij als onderwijzend personeel, kinderen en ouders vorm willen geven aan christelijke waarden: deze worden zichtbaar in de sfeer zowel binnen als buiten de school, in de omgang met elkaar, maar vooral ook hoe we er samen voor elkaar willen zijn. Dalton is kleurrijk, het geeft een beeld van ruimte, vrijheid en vergezichten. Er zijn regels waar je je aan moet houden en dan kun je van je vrijheid genieten.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school daalt enigszins in leerlingenaantal. Dit is te verklaren vanwege een grote groep 8 die de school heeft verlaten om naar het voortgezet onderwijs te gaan.
 Na deze krimp is het leerlingenaantal stabiel en de verwachting is dat dit de komende jaren zo blijft.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
90
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De TSO wordt door de school zelf georganiseerd in samenwerking met een aantal enthousiaste (oud-)ouders.
De kosten zijn in vergelijking met andere aanbieders erg laag: een jaar abonnement kost €130,00, 40 keer overblijven kost €47,50 en 10 keer overblijven kost €15,00.

We werken in principe met drie leidsters. Om een prettige eet-, speel-, en werksfeer te houden, hebben we een aantal vaste afspraken. De TSO vindt plaats in het gebouw zelf, waarbij de kinderen uiteraard de mogelijkheid hebben om buiten te spelen na het eten.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven