Openbare Basisschool De Dobbe

Achter de Brinken 6 C 9462 RH Gasselte

 •    "Succes is een reis met bestemming"
 • Echt uniek is de aan de natuurlijke omgeving grenzende speelgelegenheid.

In het kort

Toelichting van de school

"Succes is een reis met bestemming"

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Samen; leren van en met elkaar
 • Onderwijs op maat
 • Een veilig leer-en werkklimaat
 • Kwaliteit
 • (zelf) Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
104
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

TSO (Tussenschoolse opvang) We werken volgens het 5-gelijkedagenmodel. Concreet betekent het model het volgende:

 • Er zijn vijf identieke schooldagen, van 08.30 tot 14.00 uur.
 • Alle kinderen blijven op school over. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

De lunch:  Alle kinderen eten met hun leerkracht in de klas. Het eten is een les gebonden activiteit en duurt 15 minuten.

BSO (Buitenschoolse opvang)

In Gasselte zijn meerdere organisaties waar kinderen door professioneel personeel opgevangen kunnen worden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven