Basisschool De Bongerd

Schoolstraat 8 5438 AC Gassel

Schoolfoto van Basisschool De Bongerd

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn basisschool De Bongerd in Gassel, een dorpsgemeenschap vlakbij Grave.
Ons motto 'Leren is prachtig; samen is krachtig!' vertelt onze bedoeling.
Samen met onze partners (ouders, BSO, logopedie, fysiotherapie, muziekdocenten en Opdidakt) willen wij de kennis van onze kinderen vergroten.
Als kinderen durven zeggen ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’ (Quote, Pippi Langkous), is onze missie geslaagd. Mocht uw belangstelling gewekt zijn, kijk dan op onze website voor een inspirerende film over onze school. Uiteraard ontvangen wij u ook graag voor een persoonlijk gesprek. Namens ons hele team, Marja Brinkhoff directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eruit halen wat erin zit
  • Opbrensgt gericht werken
  • Handelingsgericht werken
  • Positive Behavior Support

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op De Bongerd is licht dalend.

Aan het eind van schooljaar 2020-2021 zullen +/- 80 kinderen onze school bezoeken.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
77
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven