Openbare Basisschool Kromme Akkers

Hunzeweg 68 9893 PD Garnwerd

Schoolfoto van Openbare Basisschool Kromme Akkers

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht ziek wordt of bijvoorbeeld een cursus volgt wordt er vervanging geregeld via SLIM voor het basisonderwijs. We doen in eerste instantie een beroep op invallers die onze school goed kennen. Als er geen vervanging is, dan handelen we via een vastgestelde werkwijze. Hiervoor is een protocol opgesteld. (zie site)

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

obs Kromme Akkers heeft 3 combinatiegroepen; 1/2/3 en 4/5 en 6/7/8.

De samenstelling van de combinatie wordt elk jaar opnieuw bekeken, zodat het aantal leerlingen per combinatie enigszins gelijk is. Daar waar mogelijk wordt een kleinere combinatie gemaakt, bijvoorbeeld door inzet van onderwijsassistenten of begeleiding van stagiaires. Onze eigen leerkrachten worden uiteraard zo effectief mogelijk ingezet. Dit maakt voor het schooljaar 2020-2021 dat we op woensdag en vrijdagochtend extra ondersteuning van een leerkracht hebben. Zij kan groepen kinderen extra instructie geven of leerlingen individueel extra aandacht geven.

Alle leerkrachten werken parttime, de groepen kinderen hebben dus altijd met twee leerkrachten te maken.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Hierbij het eerste School-Ondersteunings-Profiel in het kader van de wet Passend Onderwijs van onze school.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven