Openbare Basisschool Kromme Akkers

Hunzeweg 68 9893 PD Garnwerd

Schoolfoto van Openbare Basisschool Kromme Akkers

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van OBS Kromme Akkers

Actief onderwijs is onze visie. Samen met ouders willen wij kinderen coachen bij hun totale ontwikkeling. Wij doen dat met een betrokken en enthousiast team op een kleine overzichtelijke school. De betrokkenheid en inbreng van de kinderen staat voorop. Samen worden er weloverwogen keuzes gemaakt en doelen vastgesteld. We leren en ontwikkelen elke dag door het geven van actief onderwijs.

Ontstaan van openbare basisschool Kromme Akkers te Garnwerd

De school bevindt zich aan de rand van het fraaie dorp Garnwerd, met als beeldbepalende elementen het eeuwenoude café Hammingh, het kerkje en de korenmolen. Garnwerd ligt in Noordwest Europa’s oudste cultuurlandschap ‘Het Reitdiepdal’ (Middag Humsterland). De betrokkenheid van de school bij plaatselijke verenigingen is groot (toneel, dorpsvereniging, koren). Vanaf 1875 is er in Garnwerd een openbare school. In 1983 vertrokken de hoofdmeester, de juffen en de kinderen met alle schoolspullen in optocht naar een nieuw gebouwde school aan de rand van het dorp. Deze nieuwe school kreeg de naam  “Kromme Akkers”, ontleend aan het stuk land waarop de school is gebouwd. Het stuk land werd zo genoemd omdat de voren van de voormalige akkers de vorm hadden van een halve maan. In 2008 vierden we het 25-jarig bestaan van de Kromme Akkers met een groot circusfestijn.  

Heeft u vragen of opmerkingen, aarzel dan niet om te reageren. Kom gerust ook eens kijken, we leiden u graag rond in onze school. U kunt dan zelf ervaren hoe de sfeer is. Natuurlijk zijn wij altijd bereid tot een gesprek om meer informatie te geven. Kijkt u ook eens op onze website: www.krommeakkers.nl

De schoolgids kunt u downloaden via Scholen op de Kaart. Dit maakt de gids completer en compacter. Nadeel is dat deze site nog niet alle links meeneemt. Daarom hier een paar belangrijke links om u goed te informeren. Veel van deze informatie vindt u ook op onze website. Andere belangrijke informatie is die van ons schoolbestuur (Het centrale gedeelte schoolgids Lauwers en Eemsen ons beleidsplan Pedagogisch klimaat, Sociale Veiligheid, Burgerschap en Integratie Sociale Veiligheid.

Met vriendelijke groet,

Team OBS Kromme Akkers   

Daniëlle Ploeger 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Actief leren
  • Vertrouwen
  • Betrokken
  • Zelfstandigheid
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De trend is wisselend. Onze school staat in een klein dorp gelegen in Noord Groningen, een krimpgebied. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
61
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Ten aanzien van de sociale en fysieke veiligheid, schoolregels en de meldcode voor huiselijk geweld heeft onze school er voor gekozen om dat grotendeels op te nemen in de notitie Pedagogisch Klimaat, Burgerschap en Integratie. In de tekst die het schoolbestuur centraal maakt voor alle scholen, zijn ook een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld de klachtenprocedure, vertrouwenspersonen, verzekeringen en het rookbeleid opgenomen.

Terug naar boven