Mattheusschool

Sint Jacobsstraat 1b 4855 AK Galder

 • Lezen is bij ons belangrijk. Vandaar deze rijk gevulde leesomgeving waar kinderen boeken kunnen lenen.
 • Lichte leer- omgeving met vele mogelijkheden dankzij ergonomisch meubilair. Verantwoord voor elke leeftijd en iedereen zit op gelijke hoogte
 • Een echte sporthal met alle denkbare voorzieningen en een eigen vakdocent bewegingsonderwijs, die ook sportlessen na schooltijd geeft.
 • Multifunctionele accommodatie met opvang (PUUR kinderopvang) en school voor 0-12 jarigen.
 • Een geweldige schooltijd beleven en met vertrouwen uitstromen.

In het kort

Toelichting van de school

Het personeel van de Mattheusschool heet u van harte welkom op dit schoolvenster.  Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. 

Naast algemene informatie treft u resultaten, waardering, en het beleid van onze school aan in diverse rubrieken.

Indien u nadere informatie wenst of vragen heeft over onze school, dan verwijzen wij u graag naar de contactgegevens en overige informatie die ook op onze website www.bs-mattheus.nl te vinden is.

De gegevens zijn afkomstig van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), de Inspectie  van het onderwijs en de school zelf.  

Op deze manier biedt dit schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de Mattheusschool. 

Wil u meer weten over onze school, gelegen in de meest kindvriendelijke omgeving van Brabant, dan raden wij u aan, geheel vrijblijvend, een bezoek te brengen aan onze nieuwe, multifunctionele accommodatie gelegen aan de St. Jacobsstraat 1b, 4855AK, te Galder.

Wenst u uw kind aan te melden dan kan dat het hele jaar door. Neem contact met ons op. 

U kunt ons bereiken op 076-5612777 of 06-38917000 of via E-mail: info@bs-mattheus.nl.    

Groet namens het team, John Meeuwissen (dir.) Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Uitnodigend
 • Normen en waarden
 • Individu
 • Emotioneel welbevinden
 • Kennis

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Uit geboortecijfers van de gemeente alsmede een leerling-prognose van een onderzoeksbureau,  kan vastgesteld worden dat het leerlingenaantal op de Mattheusschool  de komende jaren tussen de 90 - 110 zal liggen.  

Het schooljaar 2023-2024 zijn we geëindigd met 112 leerlingen.

We starten het nieuwe schooljaar 2024-2025 met 103 leerlingen. (prognose 01-07-2023), met een verwachte groei naar 110 leerlingen gedurende het schooljaar.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
112
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij zijn als school een rookvrije schoolomgeving. Dit betekent dat op het gehele schoolterrein niet gerookt mag worden.

Onze school is sinds 2006 in het bezit van het Brabantsverkeersveiligheidslabel en onderhoudt dit jaarlijks d.m.v. een activiteitenplan.

Terug naar boven