Basisschool Gaanderwijs

Pelgrimstraat 59C 7011 BJ Gaanderen

 • Samen ontdekken voor de toekomst.
Dit geven we vorm door middel van drie belangrijke pijlers.
 • Leren in rust. Het leeshuisje is een fijne plek om samen een boek te lezen.
 • Naast de groepsruimtes zijn er extra ruimtes waar de kinderen elkaar ontmoeten, samen werken en samen spelen.
 • De school is gesitueerd op een schitterende plek. Veel natuur om de school en het uniek ingerichte Beweeg Wijs plein.
 • Het gebouw is ingericht voor de kinderen. Er zijn verschillende plekken waar ze fijn kunnen samen werken en samen spelen.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

April 2021 (uitgebreid onderzoek) en april 2022 hebben de kinderen van de bovenbouw (groep 6 t/m 8) van Gaanderwijs (anoniem) uitgebreid hun mening over ons onderwijs gegeven. Wij zijn blij dat deze leerlingen tevreden zijn en onze school beoordelen met een 8,3. Een geweldig mooi cijfer. Hier zijn we heel trots op. Er zijn altijd verbeterpunten. Samen met het team, MR en de leerlingenraad blijven we kijken hoe we onderdelen kunnen verbeteren.

2021 

 • Het contact van de leerkracht met de kinderen - 9,2
 • De sociale veiligheid van de kinderen - 9,0
 • Het schoolgebouw en de omgeving - 8,7
 • Kunstzinnige oriëntatie- 8,5
 • De leerkracht - 8,4
 • De groep - 8,2
 • Het aanbod rondom de 21e eeuwse vaardigheden -8,1
 • De lessen die worden gegeven -7,9

2022

 • De ervaren veiligheid- 8,2
 • Welbevinden - 7,6
 • Duidelijke regels- 8,4
 • Tevredenheid over de leerkracht - 8,7
 • tevreden over wat je leert op school - 8,4 
 • Feedback van de leerkracht - 8,2
 • Hulp van de leerkracht - 8,6

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

April 2021 hebben ouders een oudertevredenheidsenquête ingevuld. Door deze enquête krijgen we een goed beeld wat er goed gaat op onze school en wat we kunnen verbeteren. 

De ouders geven Gaanderwijs een 8,1 als waardering. Hier zijn wij natuurlijk erg trots op. Het landelijk gemiddelde die ouders geven aan de school van hun kind is een 7,65. 

Ouders waarderen

 • Het schoolgebouw (8,4)
 • De leerkracht (8,2)
 • Het contact met de school (8,1)
 • De sfeer op school (7,8)
 • De begeleiding (7,8)
 • De aandacht voor vaardigheden (7,7)
 • De aandacht voor persoonlijke ontwikkeling (7,5)
 • De schoolregel (rust) (7,5)
 • Kennisontwikkeling (7,5)
 • Omgeving van de school (7,1)

Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten. Deze nemen we mee in onze ontwikkelplannen. We blijven altijd kijken naar wat goed gaat en wat beter kan. 

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven