Basisschool Gaanderwijs

Pelgrimstraat 59C 7011 BJ Gaanderen

 • Samen ontdekken voor de toekomst.
Dit geven we vorm door middel van drie belangrijke pijlers.
 • Leren in rust. Het leeshuisje is een fijne plek om samen een boek te lezen.
 • Naast de groepsruimtes zijn er extra ruimtes waar de kinderen elkaar ontmoeten, samen werken en samen spelen.
 • De school is gesitueerd op een schitterende plek. Veel natuur om de school en het uniek ingerichte Beweeg Wijs plein.
 • Het gebouw is ingericht voor de kinderen. Er zijn verschillende plekken waar ze fijn kunnen samen werken en samen spelen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op basisschool Gaanderwijs.

In een schitterende omgeving en in een fantastisch gebouw geven wij geweldig onderwijs.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan, zich veilig voelen en zo optimaal kunnen ontwikkelen.Op onze school geven we die ontwikkeling vorm op basis van drie pijlers. 

 • De basis op orde - Lezen taal en rekenen 
 • Ontwikkelingsgericht onderwijs. OGO -  Het leren van vaardigheden en het leren om te leren
 • De Vreedzame School - Een goed sociaal en pedagogisch klimaat

Deze drie pijlers geven focus op wat er toe doet. We leren de kinderen kennis, inzicht en vaardigheden op zowel cognitief als sociaal gebied en dit doen we vooral samen. Samen met de kinderen en samen met de ouders.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Samen ontdekken v d toekomst
 • Ontwikkelingsgericht onderwijs
 • De Vreedzame school
 • De basis op orde

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
313
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De samenwerking tussen onze school en Humankind (kinderopvang die tegenover de school is gevestigd) is perfect. Als er studiedagen zijn dan wordt dit met elkaar gecommuniceerd zodat er altijd genoeg mogelijkheden zijn voor opvang van de kinderen. De oudste kinderen maken ook gebruik van ons gebouw bij de naschoolse opvang (BSO). Ook de speelgelegenheid rondom ons gebouw is in samenwerking met Humankind tot stand gekomen en wordt door ons beiden optimaal gebruikt.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze school werkt volgens de principes van De Vreedzame School.

Uitgangspunt voor het beleid inzake sociale veiligheid op onze school is het programma van De Vreedzame School. De Vreedzame School is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het programma helpt onze school een gemeenschap te vormen waarin we leerlingen actief aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor elkaar, hun omgeving, voor de schoolgemeenschap en de samenleving.

Met De Vreedzame School besteden we aandacht aan basale sociale-emotionele en burgerschapscompetenties die wenselijk zijn in een democratische samenleving, zoals je verplaatsen in een ander, op een democratische manier met elkaar beslissingen nemen, openstaan voor verschillen tussen mensen, constructief conflicten oplossen, omgangsvaardigheden en verantwoordelijkheid nemen voor de gemeenschap.

Wij willen kinderen op onze school zich niet alleen optimaal laten ontwikkelen in de cognitieve vakken, zoals taal en rekenen, maar wij willen ook een bijdrage leveren aan de sociale en maatschappelijke vorming van leerlingen. Dat het ook goede mensen worden die op hun beurt een bijdrage aan de samenleving zullen leveren. Met elke generatievormen we immers opnieuw onze samenleving. Onze school dient ook een school te zijn waar álle kinderen zichzelf kunnen zijn en zich veilig en prettig voelen. Alleen dan kunnen ze leren. We doen veel om sociale veiligheid te bevorderen en om ongewenst gedrag zoals pesten te voorkomen.

In het beleidsplan Sociale Veiligheid (opgenomen als bijlage) werken we deze preventieve maatregelen nader uit. (zie schoolveiligheidsplan)

Terug naar boven