Openbare Basisschool Wis en Wierig

Watertapweg 1 7011 BP Gaanderen

Schoolfoto van Openbare Basisschool Wis en Wierig

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In juni 2023 hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 middels de anonieme leerlingtevredenheidspeiling hun mening gegeven over veel onderdelen van onze school.

De respons op de Vragenlijst was 89%: 63 van de 71 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is uitstekend; de Vragenlijst werd door heel veel respondenten ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten.

Met een 7,9 als beoordeling, zijn we erg blij. Toch blijven er altijd verbeterpunten. Met de leerlingen, het team en de MR zullen we kijken welke aan welke onderdelen we de komende tijd zullen werken. Deze worden opgenomen in het schooljaarplan.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van ouders. De resultaten download je hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven