Openbare Basisschool Wis en Wierig

Watertapweg 1 7011 BP Gaanderen

Schoolfoto van Openbare Basisschool Wis en Wierig

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Via onze stichting zijn wij aangesloten bij de IJsselpool. Dit is een invalpool die is opgezet in samenwerking met enkele besturen in de regio. Binnen deze pool hebben wij een eigen stamschoolleerkracht die de school goed kent en als eerste wordt ingezet bij vervanging. Ook vallen de eigen medewerkers regelmatig in op de eigen school.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ons Kindcentrum biedt onderdak aan kinderen van 0 t/m 12 (13) jaar.

Openbare basisschool Wis en Wierig is er voor alle leerlingen van Gaanderen en omgeving. Wij zijn een reguliere openbare basisschool. De school doet al het mogelijke om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte(n) van de leerlingen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij streven ernaar dat er verschillende specialisten in de school aanwezig zijn. Dit zullen wij doen door individuele scholingen te volgen.

Daarnaast willen wij door middel van EDI (expliciete directe instructie) de instructies effectiever maken. Door op deze, bewezen effectieve manier les te geven, wordt de leseffectiviteit verhoogd en wordt er gezorgd voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven