Katholieke basisschool De Kabas

Tuinen 28 8801 VW Franeker

 • Schoolfoto van Katholieke basisschool De Kabas
 • Schoolfoto van Katholieke basisschool De Kabas
 • Schoolfoto van Katholieke basisschool De Kabas
 • Schoolfoto van Katholieke basisschool De Kabas
 • Schoolfoto van Katholieke basisschool De Kabas

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op onze katholieke basisschool De Kabas in Franeker; Warme school met pit!

Kabas staat voor Katholieke Basisschool, maar heeft ook een diepere betekenis: Een kabas is een hengselmand die vroeger mee op reis ging, gevuld met benodigdheden. Op de Kabas vullen wij de mandjes van alle kinderen met nuttige bagage voor hun verdere leven.

De Kabas staat voor goed onderwijs in een stimulerende leeromgeving, waarin leerlingen niet alleen kennis vergaren maar zich breed ontwikkelen tot evenwichtige, sociale mensen. We gaan ervan uit dat ieder mens uniek is, met eigen kwaliteiten en behoeften. We richten ons onderwijs zo in, dat we hierop kunnen inspelen. We hebben dit verwoord in onze visie op leren en opgroeien:

"Als je valt vangen wij je weer op".

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Warme school met Pit!
 • Uitdagend onderwijs
 • Leren leven, vier het leven
 • Sfeer en kwaliteit
 • Coöperatief en creatief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het gaat goed met onze school : de afgelopen jaren hebben we op De Kabas te maken gehad met aanzienlijke groei van het aantal leerlingen en vanzelfsprekend daarmee ook met een het aantal leerkrachten. Het schoolgebouw aan de Tuinen is verbouwd en uitgebreid. De bovenbouw verhuisde de bovenbouw naar 4 lokalen op de nevenlocatie Rients Koopmansstraat. Met de gemeente is en wordt overleg gevoerd over een permanente oplossing, waarin we als school bij elkaar kunnen blijven en ons kunnen ontwikkelen tot kindcentrum. De eerste stappen zijn gezet met het openen van een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang op locatie. De doorgaande lijn krijgt vorm in overleg tussen peuterleidsters en onderbouwleerkrachten. Daarnaast stemmen we af met collega's van de opvang en bieden we naschoolse activiteiten.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
258
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In het kader van vorming tot een Integraal Kind Centrum (IKC), breiden wij in samenwerking met Stichting Kinderopvang Friesland ons naschools activiteitenaanbod uit, verstevigen we de banden met kinderfysiotherapie, logopedie, schoolmaatschappelijk werk, dyslexiespecialist en huiswerkbegeleiding.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven