SBO De Bolder

IJsbaanweg 2 8801 ER Franeker

  • Schoolfoto van SBO De Bolder
  • Schoolfoto van SBO De Bolder
  • Schoolfoto van SBO De Bolder
  • Schoolfoto van SBO De Bolder
  • Schoolfoto van SBO De Bolder

In het kort

Toelichting van de school

De Bolder is de school voor speciaal basisonderwijs voor kinderen uit Franeker, Harlingen en de omliggende dorpen. Voor kinderen die het niet (meer) redden op de gewone basisschool is De Bolder een geschikte school.

De school is gehuisvest in een ruim en licht gebouw en heeft een mooi groot plein. Onze leerlingen hebben iets extra’s nodig om zich te ontwikkelen. Vaak gaat het om leren en gedrag. Op De Bolder bieden we een veilige en rustige leeromgeving waarin kinderen zichzelf (weer) kunnen zijn.

Als u twijfelt of uw kind misschien beter af is op De Bolder, wacht dan niet te lang af. U kunt altijd vrijblijvend een afspraak maken voor een gesprek en een rondleiding. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Veiligheid
  • Diversiteit
  • Betrokken
  • Deskundigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Mocht uw kind op de een of andere manier onvoldoende profiteren van het onderwijs op de reguliere basisschool (anders gezegd: mocht de reguliere basisschool onvoldoende tegemoetkomen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind), dan kan met u en uw kind een traject worden ingezet om te kijken welke school wel bij uw kind ‘past’. Mogelijk komen we dan samen tot de conclusie dat SBO De Bolder beter bij uw kind past.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
152
Landelijk gemiddelde
129

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Onze school staat in nauw contact met samenwerkingspartners en maakt deel uit van zogenaamde samenwerkingsverbanden. Hieronder kunt u lezen wie onze belangrijkste samenwerkingspartners zijn.  

- it Twalûk, Wille gespecialiseerde groepsbegeleiding, Gebiedsteam, Gemeente Waadhoeke en het Samenwerkingsverband Friesland.

Terug naar boven