Kindcentrum De Bouwsteen

Hardenberg 8 9684 AM Finsterwolde

  • De entree van Kindcentrum De Bouwsteen met rechts de bibliotheek.
  • Gezamenlijk kunstwerk van alle leerlingen o.l.v. kunstenaars gecreĆ«erd.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De afgenomen tevredenheidsonderzoeken komen uit Parnassys WMK.

Alle leerlingen van groep 6 t/m 8 hebben de vragenlijst ingevuld. Dit betekent dat er een 100% respons gegeven is en de resultaten valide zijn. 

We mogen concluderen dat onze leerlingen zich veilig voelen en over het algemeen tevreden zijn over de gang van zaken op onze school. We hebben duidelijke afspraken en regels welke onze leerlingen als plezierig ervaren. De leerlingen zijn tevreden over hoe conflicten opgelost worden.

Wij voeren tweejaarlijks een tevredenheidsonderzoek uit en jaarlijks een vragenlijst 'veiligheid leerlingen'. Daarvoor gebruiken we de vragenlijst van Kindbegrip (voorheen Zien). Deze wordt automatisch jaarlijks doorgestuurd aan de inspectie.

Tevredenheid
8,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Het tevredenheidsonderzoek komt uit Parnassys WMK.

Per gezin heeft 1 ouder de vragenlijst toegestuurd gekregen. Dit is de ouder die als eerste verzorger geregistreerd staat. In totaal zijn 76 vragenlijsten uitgezet. Voor een gewenste betrouwbaarheid zijn 63 respondenten gewenst. Voor een minimale betrouwbaarheid zijn 49 respondenten vereist. Slechts 37% van de ouders heeft de vragenlijst volledig ingevuld. Het totaal percentage respondenten was 53%, echter had niet iedereen alle vragen ingevuld. Dit betekent dat de resultaten niet betrouwbaar zijn.

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven