Openbare Basisschool De Springplank

Lijsterstraat 2 4793 GZ Fijnaart

  • We hebben er zin in!
  • Engels goed zichtbaar in de school.

In het kort

Toelichting van de school

OBS De Springplank is een middelgrote, krachtige openbare school en een afspiegeling van de gemeenschap zoals die rondom ons bestaat; een plaats waar kinderen, leerkrachten en ouders met elkaar samen leven, samen leren, samenwerken, samen spelen, vieren en emoties delen. Wij zien onze school als een springplank naar de toekomst waar we een fundamentele bijdrage leveren aan de optimale individuele ontwikkeling van kinderen tot mensen die graag blijven leren en die met zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsbesef in de wereld staan. Graag laten wij zien waar we trots op zijn en hoe we de school verder willen ontwikkelen.

 In 2018 heeft de inspectie de school een GOED toebedeeld en in 2019 hebben we het predikaat excellent ontvangen.  De passie van het team om onze leerlingen lekker in hun vel te laten zitten en daarnaast ook het onderwijs te bieden waarmee ze uitstromen naar een passende vervolgschool is onze belangrijkste drijfveer. Dit doen we niet alleen, maar samen met ouders en andere stakeholders die ons daarin bijstaan. Wij zijn trots en stralen dat uit. Welkom op OBS De Springplank.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Toegankelijk
  • Dynamisch
  • Grensverleggend
  • Vertrouwd

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school groeit gestaag. Het aantal ligt rond de 150. Een middelgrote school met een grote waarde in Fijnaart.

Waar onderwijskwaliteit en welbevinden voorop staan.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
176
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In Fijnaart is een prima voor- en naschoolse opvang "stichting Kindercentra De Roef".Ons schoolbestuur heeft voor onze school een overeenkomst afgesloten met deze stichting.De kinderen die gebruik maken van deze voorziening worden gebracht en gehaald.Op school kunt u alle informatie over de Stichting Kindercentra krijgen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven