de Fijne Aarde

Prinses Irenestraat 1-3 4793 CW Fijnaart

  • Schoolfoto van de Fijne Aarde
  • Schoolfoto van de Fijne Aarde
  • Schoolfoto van de Fijne Aarde
  • Schoolfoto van de Fijne Aarde
  • Schoolfoto van de Fijne Aarde

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Geluk
  • Groei
  • Gelijkwaardigheid
  • Talent

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het betreft hier het aantal leerlingen die op 1 oktober 2021 op de Julianaschool zaten. Per 1 augustus 2022 zijn de Julianaschool en de Kennedyschool gefuseerd tot IBS de Fijne Aarde. Op de Fijne Aarde zaten op 1 oktober 2022 260 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
244
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op Basisschool de Fijne Aarde werken wij nauw samen met kinderopvangorganisatie Kibeo. We zorgen voor een doorgaande lijn in onze manier van werken om de overgang van peuter naar kleuter zo vloeiend mogelijk te maken. Daarnaast biedt Kibeo vso en bso binnen ons gebouw. De kinderen begeven zich hierdoor de hele dag in hetzelfde gebouw, met dezelfde vertrouwde gezichten

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven