Christelijke Basisschool Op Streek

De Streek 4 9172 NJ Ferwert

Schoolfoto van Christelijke Basisschool Op Streek

Contactgegevens

Christelijke Basisschool Op Streek

De Streek 4
9172 NJ Ferwert

Telefoon:
0518411229
Schoolwebsite:
www.opstreek.nl
E-mailadres:
opstreek@pcbo-ferwerderadiel.nl

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Ver. v. Pr. Chr. Basisonderw. in de Gemeente Ferwerderadeel

Aantal scholen:
5
Aantal leerlingen:
664
Website schoolbestuur:
www.opstreek.nl

Samenwerkingsverband

Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101

Terug naar boven